AVENGERS #91 (2).jpg
The Avengers #91, Aug. 1971 original issue.
  $150 + S/H, FINE condition
  Roy Thomas - writer
  Sal Buscema - artist
  Artie Simek - letterer
The Avengers #92, Sept. 1971 original issue.
                     $250 + S/H, VERY FINE condition
                            Roy Thomas - writer
                            Sal Buscema - artist (story)
                            Neal Adams - artist (cover)
                            George Roussos - inker